CHUNG CƯ C37 - BẮC HÀ TOWER

Đã đến lúc phải cởi bỏ chiếc áo chật để phát triển phố trong phố

Để đánh giá sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, chỉ số đô thị hóa là minh chứng thực tế và thuyết phục nhất. Tại Việt Nam, chỉ số đô thị hóa đang đạt mức 35%, tương đương với 35% trên tổng dân số đang sinh sống tại thành thị, còn lại vẫn sống tại nông thôn. Đây là một con số khá khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. 
Chỉ số đô thị hóa là một trong những chỉ số quan trọng, đánh giá chất lượng đô thị hóa trên các phương diện như mật độ kinh tế, kết nối hạ tầng, hiệu quả sử dụng đất đai, chi phí quản lý và dịch vụ, chỉ số ô nhiễm môi trường, chỉ số người dân giàu và nghèo …. Chính vì thế, đây là một trong những cột mốc quan trọng, đánh giá sự phát triển của các thành phố lớn trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa đang diễn ra trong những năm gần đây.Nhu cầu đô thị hóa cao là một trong những nguyên nhân chính hình thành sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị tại Việt Nam. Thế nhưng, dù trung tâm các thành phố lớn đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, khung pháp luật lại như chiếc áo cũ chật hẹp, khiến quá trình đô thị hóa trở nên kém chất lượng. Chính vì thế, đổi mới chính quyền là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cửa cho sự phát triển của đô thị, đẩy nhanh quá trình phát triển tại trung tâm các thành phố lớn.


Theo Hiến pháp 2013,  chính quyền được phân chia thành bốn cấp, bao gồm: Trung ương; tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn. Đây là mô hình quản lý được hình thành và áp dụng từ lâu. Trong quá trình kháng chiến và bảo vệ thành quả cáh mạng, đây là mô hình mang ưu thế tuyệt đối, giúp nhân dân chiến đấu và chiến thắng thành công. Cũng chính nhờ mô hình quản lý chặt chẽ trên, Việt Nam một lần nữa chiến thắng đại dịch, kiểm soát sự an toàn cho dân cư trước bối cảnh dịch Covid -19 ngày một bùng phát mạnh mẽ trên thế giới. Thế nhưng xét về mặt khách quan, trong sự phát triển hòa bình về kinh tế và xã hội, đây là mô hình cồng kềnh và phức tạp, hao tốn tiền của của nhân dân, không phù hợp với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa cao và hiệu suất cao; cần có những đổi mới tích cực giúp đỡ chính quyền trong công cuộc hình thành và phát triển đô thị trong hiện tại cũng như trong tương lai.


Cách thức quản lý đô thị so với quản lý nông thôn trên thế giới là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sống giữa lòng đô thị, người dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống khác biệt với mật độ dân số đông đúc, giá trị đất đai ngày một tăng.
Bên cạnh đó, cuộc sống tại đô thị nảy sinh ra những vấn đề khó giải quyết như: ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, …. Chính vì thế, cần có những thay đổi tích cực, hướng đến một cuộc sống an toàn, hưởng thụ cho người dân. 


Nhiều thành phố trên thế giới đã áp dụng phương pháp quản lý đô thị như quản lý doanh nghiệp. Dân cư sống tại thành phố có quyền bầu cử  trực tiếp thị trưởng với nhiệm vụ điều hành như giám đốc của doanh nghiệp. Đồng thời, dân cư tại đây có quyền được bầu Hội đồng thành phố  như Hội đồng thành viên của doanh nghiệp. Đối với những thành phố nhỏ hoặc vừa, chỉ cần một cấp quản lý; đối với những thành phố lớn cần tổ chức nhiều thành phố cấp hai bên trong.Tại đây, mối quan hệ giữa thành phố cấp một và cấp hai có quan hệ chặt chẽ như quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về mặt tài chính. Tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đề xuất và thực hiện mô hình thành phố (cấp hai) trong thành phố (cấp một) của TP HCM, hoàn toàn  phù hợp với kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế về quản lý đô thị. 
Quá trình đổi mới quản lý đô thị chắc chắn không phải ngày một ngày hai đã có thể hoàn thiện. Đây là một quá trình vô cùng khó khăn khi buộc phải thay đổi tư duy quản lý đô thị,  sửa đổi Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Khi chưa nới rộng được chiếc áo pháp luật hiện hành đang quá  chật hẹp, Quốc hội cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề chính quyền đô thị để ban hành nghị quyết cấp quyền thí điểm tại một số thành phố có sự kết hợp giữa yêu cầu đô thị xanh và đô thị thông minh.

-> Tham khảo thêm các mẫu chung cư tại xemnha.vn