CHUNG CƯ C37 - BẮC HÀ TOWER

Từ 25/6 Tất cả chung cư đóng phí quản lý theo diện tích thông thủy

Cách tính phí quản lý chung cư theo diện tích thông thủy sẽ được áp dụng từ ngày 25/6 tới. Đây là quy định mới vừa được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 05/2014/TT-BXD.

Từ 25/6 Tất cả chung cư đóng phí quản lý theo diện tích thông thủy

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2014/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 8/4 thống nhất cách tính diện tích chung cư theo kích thước thông thủy, cơ quan này tiếp tục ban hành Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, thông tư hướng dẫn cụ thể: Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì chủ sở hữu, người sử dụng có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thực hiện các công việc quản lý vận hành nhà chung cư.

Mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ hoặc phần nhà khác không phải là căn hộ nhà chung cư (kể cả diện tích nhà để xe) thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư.

Ngoài ra, thông tư cũng hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trước ngày 8/4/2014 (ngày Thông tư số 03 có hiệu lực) mà các bên thỏa thuận cách tính diện tích căn hộ theo tim tường thì kể từ ngày Thông tư 05 có hiệu lực, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp đầu tháng 4, đại diện Bộ Tư Pháp cho biết mới có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ có nội dung đề nghị Chính phủ xem xét, yêu cầu Bộ Xây dưng sửa đổi lại cách tính phí dịch vụ chung cư.


Theo Bộ Tư pháp, phí dịch vụ chung cư hiện đa số đều dựa theo diện tích căn hộ tính theo cách tính tim tường của Thông tư số 16. Nếu tính theo cách này, sẽ xảy ra trường hợp 2 căn hộ có cùng diện tích sử dụng thực nhưng phải trả mức phí dịch vụ khác nhau do phần diện tích cột chịu lực, tim tường ở mỗi căn hộ là khác nhau. Do vậy, Bộ Tư pháp cho rằng cần tính phí dịch vụ chung cư theo diện tích thông thủy.

Nguồn: infonet